Úvodní stránka » Postup vystavení certifikátu THAWTE SGC SuperCerts

Postup vystavení THAWTE SGC SuperCerts

Po provedení objednávky

Jakmile si u naší společnosti certifikát SSL Web Server objednáte, certifikát bude zaplacen a máme-li k dispozici veřejný klíč - TXT request (viz FAQ), bude o certifikát SSL SGC SuperCerts u společnosti THAWTE zažádáno.

Na Váš kontaktní email (osoba pro autorizaci) uvedený v objednávce dorazí emailová zpráva o provedené žádosti:

Od: isp_enrollmentprocess@thawte.com Předmět: thawte SSL SGC SuperCerts Certificate Order Confirmation

Ověření certifikátu

Po provedení žádosti SSL Web Server certifikátu bude společnost THAWTE ověřovat veškeré uvedené informace o společnosti nebo objednateli, který bude daný certifikát používat. Veškeré informace jsou ověřovány z oficiálních rejstříků, seznamů, internetových stránek a podobně.
Základní ověření trvá cca. 2-3 pracovní dny. Není-li možné některé dokumenty volně dohledat, bude objednavatel kontaktován (osoba pro autorizaci i technický kontakt) pro doložení potřebného dokumentu. Nebude-li o certifikát žádat společnost nebo objednavatel, který je i majitelem domény na které se certifikát vystavuje, bude THAWTE vyžadovat podepsat dokument "AUTHORIZATION LETTER" majitelem domény.
Informace o majiteli domény je možné si ověřit u správce domén, např. http://www.nic.cz/ pro domény CZ. Veškerá emailová komunikace probíhá v anglickém jazyce.

Jakmile proběhne základní ověření, THAWTE provádí finální verbální (telefonické) ověření autorizační osoby. Uvedené telefonní číslo v objednávce musí být volně dohledatelné - zlaté stránky, telefonní seznamy, webová prezentace dané společnosti, atd. Není-li možné dané telefonní číslo ověřit, bude THAWTE vyžadovat zaslat dokument (scan) telefonního účtu, kde bude figurovat daná společnost nebo jméno autorizační osoby.
Následné verbální (telefonické) ověření autorizační osoby probíhá standardně v anglickém jazyce a trvá cca. jednu minutu. Po domluvě s naší společností je možné zajistit česky (slovensky) mluvící osobu společnosti THAWTE.
Kompletní procedura ověření SSL Web Server certifikátu trvá cca. 3-5 pracovních dnů. Nebude-li možné některé dokumenty dohledat/doložit, ověření může trvat i několik týdnů.

Zaslání certifikátu

Jakmile je THAWTE SSL Web Server certifikát ověřen je během cca. 30-ti minut vygenerován a zaslán ve standardním formátu na technický kontakt uvedený v objednávce. Certifikát Vám můžeme na požádání kdykoliv přeposlat.

Kontakt

ZONER software, a.s.
Nové sady 18, 602 00 Brno
+420.543257244
FAX +420.543257245

Oblíbené odkazy